" /> CFU - idéer til i morgen

CFU - idéer til i morgen

Fagmessen er CFU’s hjertebarn. Vi står bag messen - og forrest på messedagene.
CFU’s konsulenter er klar til at give gode idéer på standen og faglig inspiration gennem oplæg og en guidet messetur.

Du får friske idéer og faglig inspiration med hjem til morgendagens undervisning, når du møder på CFU på Lærfest. Du har flere muligheder:

 • Fagtalk and messewalk med CFU
  Som noget helt nyt inviterer CFU-konsulenter på en guidet tur i udstillingen. Turene starter med et fagligt oplæg - og afsluttes med en fælles tur blandt relevante udstillere på messen. Hvert oplæg inkl. tur i udstillingen varer 45 minutter.  Mød op ved lokale 13. Ingen tilmelding - adgang efter først til mølle-princippet.
 • CFU’s oplæg
  Find CFU i oplægsprogrammet  - og hør om makerspaces, det tænkende klasserum, læremidler til danskfaget, film og tv til sprogfag, lydbøger i mitCFU eller legende tilgang til naturfag. Se alle oplægsturene i skemaet herunder.
 • CFU’s stande
  På stand 1, 2 og 3 folder vi CFU’s mangfoldige vifte af læremidler og tilbud ud - fra hele fagrækken over sundheds- og seksualundervisning og teknologiforståelse.  

Fagtalks & messewalks - onsdag den 19. april - Lokale 13

9.30-10.15 - Dansk - Teknologiforståelse i danskfaget

Oplæg v. Mette Lynnerup og Christian Rodbjerg Jensen, VIA CFU

10.30-11.15 - Alle fag - Rummet som pædagogisk medspiller

Oplæg v. Rikke Egeberg, CFU ABSALON

11.30-12.15 - Naturfag - STEM undervisning i naturfag

Oplæg v. Astrid Schrøder, CFU ABSALON

12.30-13.15 - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Når alles ansvar bliver ingens ansvar!

Du vil gennem en rundtur på SSFkompas.dk få et overblik over, hvordan den digitale platform kan hjælpe lærere, ledelser og forvaltning med at styrke det obligatoriske emne; sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab i fagene, på skolen og i kommunen.

Hør om:

 • et digitalt værktøj, der afdækker praksis og understøtter en indsats
 • digitale læremidler der kobler SSF til fagene
 • gratis kompetenceløft på det regionale CFU og på skolen
 • nationalt online netværk

Oplæg v. Mette Bech, CFU Absalon

Fagtalks & messewalks - torsdag den 20. april - Lokale 13

9.30-10.15 - Alle fag - Jeg er ordblind i alle fag!

Ordblindhed kan have store konsekvenser for, hvordan vi forstår eleven og for elevens egen selvopfattelse. I dette oplæg bliver du klogere på, hvordan den ordblinde hjerne fungerer - og hvordan alle lærere, med små didaktiske greb, kan tilrettelægge den inkluderende undervisning.

Oplæg v. Maria Ulrik Pedersen, CFU ABSALON

10.30-11.15 - Dansk - Danskfaget dags dato – for udskolingen

Oplæg v. Jan Frydensbjerg og Finn Bangsgaard, VIA CFU

11.30-12.15 - Alle fag - Spillefilm på mitcfu – til hverdag og fest

Oplæg v. Keld Mathiesen, CFU UCN

12.30-13.15 - Dansk - Differentieret stationsundervisning

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Ved deltagelse på denne Talk & Walk bliver du introduceret for selve metoden, herunder:

 • rammesætning
 • organisering
 • differentieringsmuligheder

Oplægget vil også komme omkring inspiration til læremidler og øvrige materialer, som med fordel kan inddrages i den differentierede stationsundervisning. Herefter går vi ud og besøger stande, der har relevante læremidler til understøttelse af stationsundervisningen. Vi slutter selvfølgelig den guidede tur på CFU-standen, hvor du vil finde yderligere inspiration og have mulighed for at tale med en CFU-konsulent.

Oplæg v. Louise Duus Skovbjerg, CFU UCL

13.30-14.15 - Kulturfag - En jagt på dronningernes historie

Oplæg v. Lars Allan Haakonsen, CFU UCN