" /> Oplæg

Oplæg

Oplæg med inspiration til dig og din undervisning

Vi tilbyder 60 aktuelle oplæg om faglighed og pædagogik, som du frit kan overvære.
Oplæggene foregår i lokalerne ved Radisson Blu i Aarhus Congress Center, til venstre ved hovedindgangen.

Herudover inviteres du hver dag på et særligt gå hjem-oplæg. Onsdag er det tv-vært og foredragsholder Clement Kjærsgaard, og torsdag er det journalist og tv-korrespondent Simi Jan, som du kan få med som en ekstra messeoplevelse.
Disse to oplæg foregår kl. 15.00-16.00 i Lille Sal i Musikhuset.

Der er ingen tilmelding til oplæggene. Mød op ved lokalet - adgang efter først til mølle-princippet.

Oplæg onsdag den 19. april

9.30 - 10.15. Lokale 1 - Matematikvanskeligheder og hvordan du arbejder med dem

Matematikvanskeligheder og hvordan du arbejder med dem

Matematikvanskeligheder kan være didaktiske, psykologiske, sociologiske eller neurologiske. Adrian Bull og Trine Trentemøller giver bud på, hvordan forældre og lærere kan støtte elever med forskellige typer matematikvanskeligheder.

Alinea + Akademisk Forlag

9.30 - 10.15. Lokale 3 - Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Hvordan kan I som skole være med til at skabe mangfoldige undervisningsmiljøer for alle elever? Det kan du få inspiration til i dette oplæg.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

9.30 - 10.15. Lokale 4 - Sæt SoMe på skemaet

Sæt SoMe på skemaet

Mobning, trusler og grænseoverskridende adfærd sker alt for ofte på nettet - især når man har kognitive udfordringer. Med Os Online kan du øve digital dannelse med unge via realistiske cases, der lægger op til dialog.

Sammenslutningen af Unge med Handicap

9.30 - 10.15. Lokale 5 - Innovation og entreprenørskab er et af de tværgående emner i grundskolen

Innovation og entreprenørskab er et af de tværgående emner i grundskolen

På dette oplæg vil du få en kort indføring i den pædagogiske og didaktiske ramme for hvordan du som lærer, kan arbejde med værdiskabende aktiviteter sammen med dine elever.

Fonden for Entreprenørskab

9.30 - 10.15. Lokale 11 - Let's Act! Undervisning om bæredygtighed

Let's Act! Undervisning om bæredygtighed

Læringsplatformen tager afsæt i holdninger og handlinger i forhold til vedvarende energi, fødevareproduktion, menneskerettigheder, global økonomi, verdensmål, globalisering og gensidig afhængighed i disse klimaforandringstider.

MUNDU – center for global dannelse

10.30-11.15. Lokale 1 - Hvordan gør du grin med eleverne? Meme-kultur med profilen ”Skolelaeren” kendt fra Instagram

Hvordan gør du grin med eleverne? Meme-kultur med profilen ”Skolelaeren” kendt fra Instagram

Lærerne Amalie og Louise driver den virkelig sjove Instagram Skolelaereren, som med skarpe memes rammer plet på lærerlivet. Hvordan kan man bruge memes og humor i sin undervisning? Og kan de lave et meme live?

Gyldendal

10.30-11.15. Lokale 3 - Thinking Classrooms i matematik. Hør om teori og praksis

Thinking Classrooms i matematik. Hør om teori og praksis

Hør matematikvejleder Line Maj Møller fortælle om tankerne bag Thinking Classrooms-teorien, og få tips og tricks fra Lines eget arbejde med teorien i praksis.

Gyldendal

10.30-11.15. Lokale 4 - Dyk ned i billedlitteraturen

Dyk ned i billedlitteraturen

Forfatter Marianne Eskebæk, som står bag Bogen om billedlitteratur, giver dig et indblik i billedlitteraturen, mens forlagsredaktør Kenneth Jakobsen Bøye giver inspiration til, hvordan man bruger Miniværk, Makværk og Modværk i undervisningen.

Alinea + Akademisk Forlag

10.30-11.15. Lokale 5 - Booktalk og forfatterbesøg

Booktalk og forfatterbesøg

Maria Louise Bjerrum giver inspiration til nyheder for PLC og undervisning. Mød forfatter Tomas Lagermand Lundme, der fortæller om sit stærke bidrag til den nye novelleserie Årgang 2023 – Uskyld samt sine øvrige udgivelser.

Gads Børnebøger

10.30-11.15. Lokale 11 - Bevægelse for alle – tilpasninger og inklusionskultur

Bevægelse for alle – tilpasninger og inklusionskultur

Dette oplæg går praksisnært til, hvordan bevægelse i skolen kan være en nøgle til inklusion.

Videncenter om handicap

11.30-12.00. Lokale 1 - Elevernes stemme

Elevernes stemme

Hvem kender undervisningsmiljøet på skolerne? Eleverne. Og et godt undervisningsmiljø øger motivation, trivsel og læring. Altså gode grunde til at inddrage elevernes perspektiver. Hør om, hvordan det kan se ud.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

11.30-12.00. Lokale 3 - Sprogklang – flersprogethed og translanguaging i musikalske rammer!

Sprogklang – flersprogethed og translanguaging i musikalske rammer!

6 rytmiske sange, der gør nysgerrig på sprog - dit eget og fremmede. Få det gratis materiale med hjem til sprog- og musiklærere. 

Grænselandet – kulturmøde og læringsrum

11.30-12.00. Lokale 4 - Nem konfiguration og administration af enheder med Microsoft

Nem konfiguration og administration af enheder med Microsoft

Velfungerende og sikker IT er kritisk på skoler. Hør om moderne klienthåndtering, og hvordan du nemt kan administrere, udrulle og sikre de mange enheder med Intune for Education og Autopilot.

Microsoft Education

11.30-12.00. Lokale 5 - Oplev hele Danmarks nye læringsplatform

Oplev hele Danmarks nye læringsplatform

Ny og anderledes læringsplatform, der ønsker at gøre op med "portal-træthed", lanceres af Veje til Viden. Hør tankerne bag Danmarks nye læringsportal, se konkrete eksempler på platformens undervisningsforløb og mød teamet bag.

Veje til Viden

11.30-12.00. Lokale 11 - Ordblindes vej til mestring

Ordblindes vej til mestring

Mestringsmodellen er et hands-on værktøj til at løfte ordblinde. Øvelser der afdækker ordblinde elevers selvbillede og styrker forståelse og accept. Læsevejlederen hjælpes i gang med samarbejde om ordblindes succes.

Dansk Psykologisk Forlag

12.15-12.45. Lokale 1 - Glade ordblinde børn i grundskolen

Glade ordblinde børn i grundskolen

47% af ordblinde elever er kede af at gå i skole. Det bør ikke være sådan. Kom og hør om Tovholdermodellen. Vi klæder dig på, så du lykkes med ordblindevenlig undervisning fra i morgen. Som underviser og som skole.

Ordblinde-ekspressen

12.15-12.45. Lokale 3 - Få læseren med på historien - med Jan Kjær

Få læseren med på historien 

Jan Kjær er prisbelønnet for sin involvering af læserne. Hans serier Taynikma og Nomerne har engageret læsere i årevis – og det er ikke et tilfælde. Jan Kjær viser, hvilke mekanismer han bruger i sine bøger for at motivere læsningen.

Gratis Børnebøger

12.15-12.45. Lokale 4 - NAFA

NAFA

NAFA er et nationalt program til fremme af motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i skolen. Oplægget fortæller om NAFA og de indsatser vi arbejder med. Særlig fokus på de temaer der er i spil som f.eks. tema 0 om naturfaglige praksisser.

NAFA – naturfagsakademiet

12.15-12.45. Lokale 5 - Bedre læring med makerspaces

Bedre læring med makerspaces

I makerspacet får eleverne redskaber til at problemløse, forstå og fortolke. Hør, hvordan arbejdet i makerspace kan udvide dit fag og gennem undersøgelser og eksperimenter skabe produkter som huskeknager for læring.

CFU 

12.15-12.45. Lokale 11 - Microsoft Teams som samlende platform

Microsoft Teams som samlende platform

Hør hvordan Microsoft Teams kan have en central rolle i din undervisning i samspil med de øvrige Office programmer og platforme du bruger i undervisningen, samt de seneste opdateringer til bl.a. læseudvikling, opgaver og trivsel.

COMM2IG

13.00-13.30. Lokale 1 - Er statistik kedeligt?

Er statistik kedeligt?

Ikke hvis det handler om elevernes eget liv og foregår i virtuelle escape rooms. Hør hvordan Danmarks Statistik går nye veje og engagerer elever i fx matematik og samfundsfag i nyt gratis tværfagligt materiale til udskolingen.

Mit liv med statistik

13.00-13.30. Lokale 3 - Gør din enhedsportefølje mere bæredygtig med Microsoft Surface

Gør din enhedsportefølje mere bæredygtig med Microsoft Surface

Få en introduktion til Microsoft Surface enhederne og deres bæredygtige egenskaber på tværs af hele livscyklussen – fra design og forsyningskæden til produktanvendelse og bortskaffelse.

Microsoft Education

13.00-13.30. Lokale 4 - Skoletube slår igen - i en fremtid efter Schrems 2 og øget fokus på persondata

Skoletube slår igen - i en fremtid efter Schrems 2 og øget fokus på persondata

Hvorfor og hvordan vil Skoletube fortsat være lærere og elevers fortrukne mediesuite med det største udvalg af online produktionsværktøjer til brug i undervisningen?

Skoletube Studietube Børnetube

13.00-13.30. Lokale 5 - Vensomhed

Vensomhed

Vensomhed er et effektivt værktøj, når vi arbejder med børnenes deltagelsesmuligheder, klassetrivsel og forebyggelse af ensomhed. Inklusionskonsulent Anne Søgaard belyser, hvordan vensomhed kan give deltagelsesmuligheder for alle børn, når de voksne tager ansvar for relationen og gør alle børn venneværdige.

Dafolo

13.00-13.30. Lokale 11 - Podcast og lydundervisning

Podcast og lydundervisning

Disse trends giver mulighed for fordybelse, kreativitet og multimodalitet. Få ideer og inspiration af ejer af Radiodrama Kia Lundsgaard og skaberen bag pensumpodcasten “School To Go” Anne-Sophie Elmo og gør din undervisning endnu bedre!

School To Go - podcasts i skolen

13.45-14.30. Lokale 1 - Det tænkende klasserum i matematik

Det tænkende klasserum i matematik

Med afsæt i Peter Liljedahls teori giver Adrian Bull konkrete bud på, hvordan du får dine elever til at tænke matematisk og engagere sig i problemløsning ved hjælp af bl.a. whiteboards, tilfældige grupper og gode spørgsmål.

Alinea + Akademisk Forlag

13.45-14.30. Lokale 3 - Dansksystemet SAFARI

Dansksystemet SAFARI

Hør om det nye dansksystem til 3.-6. klasse, SAFARI, der inviterer eleverne på opdagelse i tidens varierede tekstlandskab. En rejse, hvor tempoet er sat ned, og hvor eleverne oplever og undersøger tidens tekster ud fra en undersøgende, kreativ og samarbejdende tilgang.

Dansklærerforeningens forlag

13.45-14.30. Lokale 4 - Gør matematikken meningsfuld

Gør matematikken meningsfuld

Få eksempler på at koble matematiske abstrakte begreber med elevernes konkrete erfaringer i undervisningen.
Oplægsholder: Mie Engelbert Jensen, redaktør på Xplore Matematik hos GO Forlag.

GO Forlag

13.45-14.30. Lokale 5 - Storytelling i undervisningen

Storytelling i undervisningen

Sådan bruger du historier, fortællinger og anekdoter i din undervisning. Søs Rask Andresen - forfatter, coach og underviser - guider dig til virkemidler og metareflektion og giver gode værktøjer til opsamling og læring.

Copydan Tekst & Node

13.45-14.30. Lokale 11 - Nyheder fra Gyldendal med Anette Øster

Nyheder fra Gyldendal med Anette Øster

Hvad er nyt, og hvad skal du købe til dit PLC? Anette Øster præsenterer dig for alle nyhederne – helt fra skolestart til udskolingen; billedbøger, letlæsning, fagbøger, børne- og ungdomsbøger.

Gyldendal

15.00-16.00 - Musikhuset, Lille Sal - Nye idealer for uddannelse og dannelse

Oplæg ved tv-værtskribent og foredragsholder Clement Kjersgaard

Vi løfter blikket og ser fremad på idealer for uddannelse og dannelse. Clements oplæg vil kredse omkring nye idealer for uddannelse og dannelse og vil dermed levere en visionær afslutning på en dag under overskriften "Hvordan udvikler vi skolen?"

Oplæg torsdag den 20. april

9.15-9.45. Lokale 1 - Mød DR Lær

Mød DR Lær

DR-indhold som Danskere i verden med Stéphanie Surrugue, Ramasjang Redder og ultra:bit er bare nogle af de emner, som DR Lær sætter fokus på i 2023 og 2024. Kom og mød DR Lær og høre også mere om vores lærerkonsulent-team, som man kan blive medlem af.

DR Lær

9.15-9.45. Lokale 3 - BRUG HJERNEN TIL EN FORANDRING

BRUG HJERNEN TIL EN FORANDRING

Præsentation af udvalgte værktøjer og metoder indenfor neuroscience og ny forskning, der giver hvert barn den bedst mulige start på livet, og skaber positiv energi, tryghed og udvikling for børn, unge og lærere.

MiLife

9.15-9.45. Lokale 4 - NAFA

NAFA

NAFA er et nationalt program til fremme af motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i skolen. Oplægget fortæller om NAFA og de indsatser vi arbejder med. Særlig fokus på de temaer der er i spil som f.eks. tema 0 om naturfaglige praksisser.

NAFA – naturfagsakademiet

9.15-9.45. Lokale 5 - LÆR & LÆS

LÆR & LÆS

Kom og hør Tina Kornbeck og Maya Meltofte fortælle om Lær & Læs, der består af niveaudelte opgavebøger til indskolingen. Her arbejdes der med læsestrategier og differentieret læseundervisning på en sjov og motiverende måde gennem makkerlæsning i klassen.

Straarup & Co

9.15-9.45. Lokale 11 - Alle kan kode

Alle kan kode

Hvordan kan vi som lærere facilitere undervisning om kodning, uden at være eksperter i kodning? I dette oplæg præsenterer Christoffer Lindved Dithmer, hvordan vi procesorienteret kan benytte Swift Playgrounds på Mac og iPad, til at skabe spændende kodningsprojekter for alle aldersgrupper i grundskolen.

COMM2IG

10.00-10.45. Lokale 1 - Begynderlæsning og samarbejdet med hjemmet

Begynderlæsning og samarbejdet med hjemmet

Mange forældre vil gerne have råd og vejledning til støtte i deres barns læseudvikling. Hør Louise Rønberg (KP) fortælle om, hvordan du styrker læseudviklingen i samarbejde med forældrene.

Gyldendal

10.00-10.45. Lokale 3 - Nyt fra Carlsen

Nyt fra Carlsen

Carlsen udgiver alle børns bøger – både dem, de selv læser, og dem, som kræver en formidler for at udfolde universet. Fælles er den gode historie, der underholder og bidrager med ny viden. Bliv godt klædt på som formidler, når vi fortæller om bøgerne.

Carlsen

10.00-10.45. Lokale 4 - Til kamp mod digitale krænkelser

Til kamp mod digitale krænkelser

Mød Amandha Sjøholm, tidligere politibetjent i Københavns Politi, og hør om god online adfærd og hendes forebyggende arbejde indenfor digitale krænkelser. Hør også, hvad du bør vide og gøre som lærer.

Gyldendal

10.00-10.45. Lokale 5 - Undersøgende undervisning i Fysik/kemi - nye eksperimenter fra Xplore Fysik/kemi

Undersøgende undervisning i Fysik/kemi - nye eksperimenter fra Xplore Fysik/kemi

Engager dine elever med undersøgende undervisning i fysik/kemi og hør om nye eksperimenter på Xplore Fysik/kemi 7-9. Oplægsholder: Redaktører Jesper Bønløkke, Louise Krogsgaard Madsen.

GO Forlag

10.00-10.45. Lokale 11 - Der er højtbegavede elever i alle klasser

Der er højtbegavede elever i alle klasser

Men ved du, hvordan du identificerer dem og differentierer undervisningen, så alle udfordres og får mulighed for succes? Med viden om kendetegn og de nye ABC-differentierede temabøger er du godt på vej.

Dansk Psykologisk Forlag

11.00-11.45. Lokale 1 - Booktalk og forfatterbesøg

Booktalk og forfatterbesøg

Maria Louise Bjerrum giver inspiration til nyheder for PLC og undervisning. Mød forfatter Tomas Lagermand Lundme, der fortæller om sit stærke bidrag til den nye novelleserie Årgang 2023 – Uskyld samt sine øvrige udgivelser.

Gads Børnebøger

11.00-11.45. Lokale 3 - Motivation for fremmedsprog – fra teori til praksis

Motivation for fremmedsprog – fra teori til praksis   

Motivation for fremmedsprog hænger sammen med sprogets status i samfundet, og at undervisningen virker relevant for eleverne. Så hvordan sikrer vi helt konkret motivationen? I denne workshop taler vi bl.a. om tværsproglighed ud fra praksisnære eksempler.             

Alinea

11.00-11.45. Lokale 4 - ABACUS

ABACUS

Systemet ABACUS bliver nu revideret. Vi har valgt at starte med bøgerne til 1. årgang.
Vi vil gerne præsentere jer for det nye og forbedrede ABACUS og samtidig vise nogle af de mange undersøgelser, aktiviteter og nye tiltag, der er i systemet.

Forlaget Matematik

11.00-11.45. Lokale 5 - Er statistik kedeligt?

Er statistik kedeligt?

Ikke hvis det handler om elevernes eget liv og foregår i virtuelle escape rooms. Hør hvordan Danmarks Statistik går nye veje og engagerer elever i fx matematik og samfundsfag i nyt gratis tværfagligt materiale til udskolingen.

Mit liv med statistik

11.00-11.45. Lokale 11 - Skoletube slår igen - i en fremtid efter Schrems 2 og øget fokus på persondata

Skoletube slår igen - i en fremtid efter Schrems 2 og øget fokus på persondata

Hvorfor og hvordan vil Skoletube fortsat være lærere og elevers fortrukne mediesuite med det største udvalg af online produktionsværktøjer til brug i undervisningen?

Skoletube Studietube Børnetube

12.00-12.30. Lokale 1 - Nyt materiale fra forlaget Æsop: ”Mormors vilde have”

Nyt materiale fra forlaget Æsop: ”Mormors vilde have”

Kom og hør, hvordan holdet bag ”Hop om bord” foreslår, at man med de yngste elever kan arbejde med biodiversitet som tværfagligt emne inden for kompetenceområderne Sprog og Naturfaglige fænomener.

Forlaget Æsop

12.00-12.30. Lokale 3 - Ny Matematikportal

Ny Matematikportal

Kom og se Matematikkens Univers på mellemtrinnet! Bliv inspireret til scenariebaseret arbejde med problemer fra hverdagen. Gennem interaktive Temaer og Faglige Emner, kan eleverne arbejde motiverede, undersøgende og differentieret.

Forlaget Matematik

12.00-12.30. Lokale 4 - Skab legende tilgange i din naturfagsundervisning

Skab legende tilgange i din naturfagsundervisning

Hvad er legende tilgange, og hvordan kan vi udnytte deres potentiale til at skabe endnu mere engagement, motivation og begejstring i naturfag fra 0. til 9. klasse?

CFU

12.00-12.30. Lokale 5 - Læs med ørerne – om lydbøger i mitCFU

Læs med ørerne – om lydbøger i mitCFU

I mitCFU har skolerne nu gratis adgang til en spændende base af lydfortællinger og lydbøger. Hør, hvordan du som dansklærer kan sætte forløb i scene, hvor der er fokus på stærke læseoplevelser og gode strategier, der griber ’lytteraturen’.

CFU

12.00-12.30. Lokale 11 - Google for Education

Google for Education

Hør Google fortælle, hvordan Google Workspace for Education og Chromebooks skaber bedre sammenhæng mellem undervisning i det fysiske og virtuelle klasselokale. Vi deler de nyeste og kommende opdateringer og viser eksempler på, hvordan de kan give større pædagogisk udbytte.

COMM2IG

 

12.45-13.30. Lokale 1 - Interview med Sanne Munk Jensen

Interview med Sanne Munk Jensen

Sarah Engell og Sanne Munk Jensen tager i Giv mig tiden igen (efterfølger til Tag gaden tilbage) igen mod Hirtshals, men på en helt anden rejse, nemlig Kats vej mod voksenlivet og sig selv.  

Gyldendal

 

12.45-13.30. Lokale 3 - Styrk elevernes motivation

Styrk elevernes motivation

Få konkrete redskaber og tips, når konsulent Lene Heckmann fortæller om, hvordan man kan højne elevernes motivation. Det handler bl.a. om at tænke motivation ind i den daglige undervisning og skabe et læringsmiljø, hvor eleverne er aktive, og undervisningen varieret.

Dafolo

12.45-13.30. Lokale 4 - Microsoft Teams som samlende platform

Microsoft Teams som samlende platform

Hør hvordan Microsoft Teams kan have en central rolle i din undervisning i samspil med de øvrige Office programmer og platforme du bruger i undervisningen, samt de seneste opdateringer til bl.a. læseudvikling, opgaver og trivsel.

Microsoft Education

12.45-13.30. Lokale 5 - Nye læremidler til danskfaget

Nye læremidler til danskfaget

Bøger, e-bøger, lyd, film og tv – hvert år køber CFU mange nye, aktuelle læremidler til din danskundervisning. Få masser af inspiration på denne rundvisning i de nyeste materialer til mellemtrinnet og udskolingen.

CFU

12.45-13.30. Lokale 11 - Matematikvanskeligheder

Matematikvanskeligheder

Det nye undervisningsmateriale REGNEHULLER er hæfter til elever, der har behov for støtte til at udbedre regnehuller og forøge motivationen i matematik. Hæfterne kan bruges på mellem-, afsluttende og ungdomstrin.

Dansk Psykologisk Forlag

 

13.45-14.30. Lokale 1 - Film og tv til sprogundervisningen

Film og tv til sprogundervisningen

Film og tv er en fantastisk ressource i sprogundervisningen. Få bud på interessante film, kortfilm, og tv-udsendelser fra mitCFU – mange med kapitelinddelinger – samt konkrete idéer og opgaver, du kan bruge direkte i undervisningen.

CFU

13.45-14.30. Lokale 3 - Det vil dine elever læse – og sådan får du dem i gang

Det vil dine elever læse – og sådan får du dem i gang

Hanne Panduro præsenterer nye bøger fra Alinea og giver dig viden om, hvad eleverne gerne vil læse, og tips til, hvordan du kan få dine elever til at tale om deres læseoplevelser. Du bliver desuden præsenteret for idéer til formidling af gode bøger til frilæsning.

Alinea

13.45-14.30. Lokale 4 - Basal – sammen om trivsel

Basal – sammen om trivsel

Basal er et forebyggende mestringsforløb for bedre trivsel i udskolingen. Forløbet skal give elever i 7. - 10. klasse grundlæggende værktøjer til at have det godt med sig selv og andre – i og udenfor skolen.

Komiteen for Sundhedsoplysning

 

13.45-14.30. Lokale 5 - Det Tænkende Klasserum i matematik

Det Tænkende Klasserum i matematik

Tænkning giver langtidsholdbar læring. Hør, hvordan du med 14 praksisser kan hjælpe dine elever til at tænke selv. Faglig udholdenhed, fejlmodighed, samarbejde i tilfældige grupper og arbejde ved vertikale, sletbare flader er nogle af nøgleordene.

CFU

13.45-14.30. Lokale 11 - Glade ordblinde børn i grundskolen

Glade ordblinde børn i grundskolen

47% af ordblinde elever er kede af at gå i skole. Det bør ikke være sådan. Kom og hør om Tovholdermodellen. Vi klæder dig på, så du lykkes med ordblindevenlig undervisning fra i morgen. Som underviser og som skole.

Ordblinde-ekspressen

15.00-16.00 - Musikhuset, Lille Sal - Skolen byggede mit fundament

Oplæg ved journalist og korrespondent Simi Jan

Få et indblik i livet som tv- og udenrigskorrespondent gennem Simi Jans personlige beretning om arbejdet i verdens brændpunkter og om vejen dertil.
Hør om, hvordan det var at være barn i Værebroparken i Bagsværd og have en drøm om at rejse ud i verden, og om skolens og lærernes betydning for troen på, at drømme kan blive til virkelighed.