Oplæg - ACC

Oplæg - ACC

Gratis oplæg

Der er hele 59 gratis oplæg, som du frit kan vælge at deltage i. Oplæggene kræver ikke tilmelding. Deltagelse er efter først til mølle princippet.

Oplæg onsdag den 27. april

Kl. 10.00 lokale 1 - Kvikmat - digital matematik

Kvikmat - digital matematik

Se vores nyskabende digitale træningssite til matematik i grundskolen, der fokuser på meningsfuld træning, og hvor eleverne kan samarbejde via en smart peer-learning funktion. Hør også om vores nye bogsystem, der forener det analoge og digitale på helt nye måder.

Gyldendal

Kl. 10.00 lokale 3 - Få sand mellem tænderne

Få sand mellem tænderne

Mærk litteraturen! En sansende og undersøgende tilgang får dine elever aktivt i gang med tekstarbejde. Marianne Hundebøl og Kenneth Jakobsen Bøye står klar til at give dig alle de knasende guldkorn fra udskolingstitlen Sand mellem tænderne.

Alinea

Kl. 10.00 lokale 4 - Skolestyrken

Skolestyrken

Skolestyrken tilbyder hjælp til at styrke alt det gode, I allerede gør for eleverne og trivslen i hverdagen. Det handler om at gøre trivsel til en del af skolens kerneopgave og have helt konkrete redskaber, når mistrivsel eller mobning opstår. Hør, hvordan hele skolen bliver involveret i at skabe trygge fællesskaber.

Red Barnet

Kl. 10.00 lokale 5 - Meningsfuld fremstilling med SKRIV derudad og STAV

Meningsfuld fremstilling med SKRIV derudad og STAV

Gør fremstilling autentisk og meningsfuld for eleverne. Undervis i tekstens modtager, afsender, skønhed og norm. Arbejd med stavning og grammatik i kontekst, når det giver mening for indholdet.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 10.00 lokale 11 - Søren Jessen om Ulvekongen

Søren Jessen om Ulvekongen

Hør Søren Jessen fortælle om Ulvekongen, en illustreret kortroman for unge om en utilpasset dreng, der kæmper for at finde ud af livet. Oplægget er arrangeret af Gyldendal og indledes med en præsentation af nyheder ved Anne Lind Andersen.

Gyldendal

Kl. 11.00 lokale 1 - Nyhed til stavning og grammatik på mellemtrinnet

Nyhed til stavning og grammatik på mellemtrinnet

Danskbrikker er et nyt digitalt univers for 3.-6. kl. Dine elever undersøger og udvikler sproget sammen, mens kreative skrive- og bevægelsesopgaver hjælper eleverne til at styrke deres evne til at finde og forstå stavemønstre og grammatikregler. Oplæg v. Astrid Skovse Ravn

Gyldendal

Kl. 11.00 lokale 3 - Write away med modeltekster

Write away med modeltekster

Connect-forfatter Hanne Ray Pedersen stiller skarpt på, hvordan du støtter og udvikler dine udskolingselevers skriveproces gennem arbejdet med modeltekster. Hør om anvendelse af skriverammer og checklister, som du kan bruge right away.

Alinea

Kl. 11.00 lokale 4 - Teknologiforståelse for alle

Teknologiforståelse for alle

Hvordan omsætter vi den nye faglighed til praksis, og kan vi undervise i teknologi uden at have en uddannelse i datalogi? Kom og bliv udsat for en række aktiviteter, du selv kan bruge allerede i morgen. Oplæg v. Daniel Gorm Andersen.

Clio

Kl. 11.00 lokale 5 - Brug lyd i din undervisning

Brug lyd i din undervisning

Hvordan kan du styrke mundtlighed i fagene, så alle elever bliver hørt? Produktion af lyd og podcast er en oplagt mulighed i de fleste fag og på alle trin. Kom og få masser af inspiration til din undervisning i og med lyd. Oplæg v. Mikkel Aslak.

CFU Danmark

Kl. 11.00 lokale 11 - Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær.

Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 29.år, holder foredrag om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte.

Syn og indlæring

Kl. 12.00 lokale 1 - Booktalk med @bibliotekar Kathrine Pachniuk, børnelitteraturkonsulent

Booktalk med @bibliotekar Kathrine Pachniuk, børnelitteraturkonsulent

På Instagram har Kathrine den største dansksprogede bookstagram for børne- og ungdomslitteratur. På Lærfest taler hun læselyst, YA genre og boganbefalinger. For udskoling og op.

Copydan Tekst & Node

Kl. 12.00 lokale 3 - Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

Har du urolige børn i undervisningen og harde svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.

Protac

Kl. 12.00 lokale 4 - Sammen om co-teaching

Sammen om co-teaching

Velfungerende co-teaching kræver et smidigt, vedvarende samarbejde, og alle led i skolen er vigtige. Dafolos konsulenter sætter spot på de forskellige roller, og hvordan vi sammen styrker samarbejdet og skaber et inkluderende læringsfællesskab.

Dafolo

Kl. 12.00 lokale 5 - Savner I inspiration til skolens trivselsarbejde?

Savner I inspiration til skolens trivselsarbejde?

Kom og hør om Børns Vilkårs Fællesskabsskoler og få indblik i, hvordan trivselsarbejdet kan blive understøttet med tematikker og redskaber til undervisningen, der er centrale for børn og unges trivsel og fællesskaber.

Børns Vilkår

Kl. 12.00 lokale 11 - Fra fravær til fællesskab

Fra fravær til fællesskab

Stigende elevfravær er et vilkår på mange skoler, men løsningerne er langt fra lette. Med afsæt i sin forskning giver Gro Emmertsen Lund inspiration til, hvordan skoler og lærere kan hjælpe deres elever godt tilbage i fællesskabet.

Aarhus Universitetsforlag

Kl. 13 lokale 1 - Hvordan skabes engagement gennem projektbaseret læring?

Hvordan skabes engagement gennem projektbaseret læring?

Hør om helhedstænkende undervisning og hvordan fag arbejder sammen. Hør om konkrete eksempler i praksis. Der er mulighed for at få indblik i, hvordan LEAPS implementeres, og en præsentation af konkrete værktøjer.

Kata Fonden

Kl. 13.00 lokale 3 - Strategier og tegneserier i matematik

Strategier og tegneserier i matematik

Hør om regnestrategier, number sense og sproglighed - og få praktiske øvelser med hjem. Michael Wahl, Julie Hardbo og Lene Hansen taler om et nyt materiale, hvor tegneserier skaber rammen om matematiske problemstillinger.

Alinea

Kl. 13.00 lokale 4 - Scenariebaseret undervisning

Scenariebaseret undervisning

I scenariebaseret undervisning skaber man et univers, som eleverne kan leve sig ind i og blive opslugt af, mens de øver sig i at samarbejde og løse virkelighedsnære problemer. Få indblik i, hvad scenariebaseret undervisning er, og få konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde scenariebaseret i forskellige fag. Oplæg v. Malene Lindh Jørgensen.

Clio

Kl. 13.00 lokale 5 - Levende og legende litteraturundervisning i udskolingen

Levende og legende litteraturundervisning i udskolingen

Hvordan gør man litteraturundervisningen i udskolingen levende, legende og lærerig? Med udgangspunkt i nye bøger fra CFU får du en række litteraturdidaktiske kroge – lige til at sætte i din danskundervisning. Oplæg v. Jan Frydensbjerg

CFU Danmark

Kl. 13.00 lokale 11 - Kom og læs - nyt dansksystem til indskolingen

Kom og læs nyt - dansksystem til indskolingen

Forfatterne bag Kom og læs viser, hvordan du kan bruge læsesystemet til at arbejde kreativt og systematisk med at styrke dine elevers læse-, stave og skriveudvikling i 1. klasse. Hør hvordan kan en fælles læsebog styrke både motivation og færdigerheder?

Gyldendal

Kl. 14.00 lokale 1 - Erhvervsfag og -uddannelser ind i undervisningen

Erhvervsfag og -uddannelser ind i undervisningen

Hør om Plug and Play-forløbene, der er en del af projektet EUD for alle, som sætter fokus på erhvervsuddannelse. Undervisningsforløb (6.-9. kl.) lavet af folkeskolelærere og faglærere på erhvervsuddannelserne

EUD for alle

Kl. 14.00 lokale 3 - Sådan fik vi styr på støj og uro i 4. klasse … uden skældud!

Sådan fik vi styr på støj og uro i 4. klasse … uden skældud!

Hør om, hvordan vi fik ændret en kaosklasse med mange konflikter til en velfungerende klasse. Masser af eksempler og værktøjer. Fokus var på positiv klasserumsledelse, elevinddragelse og trivsel.

Idekassen

 

Kl. 14.00 lokale 4 - Inspiration til naturfagene

Inspiration til naturfagene

Bliv opdateret på de skriftlige prøver og den fællesfaglige prøve i naturfag, samt på sammenhæng ml. undervisning og afsluttende prøver. Få også inspiration til nye fællesfaglige fokusområder. Oplæg v. Ulla Hjøllund Linderoth.

GO Forlag

Kl. 14.00 lokale 5 - Buggi inspirerer til læseoplevelser. AFLYST

Kurset er aflyst.

 

DBC DIGITAL

Kl. 14.00 lokale 11 - Udfordringer med arbejdshukommelsen

Udfordringer med arbejdshukommelsen

Find og støt elever med screeningsmaterialet TIDLIGE TEGN og undervisningsmaterialet HUSK & LÆS, HUSK & REGN og HUSK & SKRIV. Træn arbejdshukommelse i kombination med læsning, taltræning og fremstilling.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 15.00 lokale 1 - Sammen om ordblindhed

Sammen om ordblindhed

Hvordan arbejder vi bedst sammen om at støtte ordblinde elever i folkeskolen, så de kan deltage aktivt i undervisningen? Hvordan bliver den ordblindevenlige undervisning en naturlig del af alle fag og aktiviteter? Hør også elevernes perspektiver.

Støttefunktion for ordblinde elever

Kl. 15.00 lokale 3 - eTwinning - Involvér skolen internationalt

eTwinning - Involvér skolen internationalt

eTwinning-koordinator Claus Berg fra STIL fortæller og har gæster fra dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Bl.a. Karen Sterling, Holluf Pile Tingkær i Odense, Vibeke Vedsted Andersen Middelfart K. og Marie Kongskov, Aarhus Gymn.

eTwinning

OBS. ÆNDRET PROGRAM

Kl. 15.00 lokale 4 - Læs! Læs! Læs! med Trine May– fra bogdropper til binge-læser

Læs! Læs! Læs! med Trine May– fra bogdropper til binge-læser

Få tændt læsegnisten hos eleverne i 8.-10. kl. Fokus er på læselyst i en ramme, der hjælper eleven til at vælge den rette roman, få hul på den, komme ind i dens univers og få den indre film til at rulle.

Dansklærerforeningens Forlag

Kl. 15.00 lokale 5 - Plastmissionen med LIFE Fonden

Plastmissionen med LIFE Fonden

Hvordan kan du arbejde med virkelighedsnære problematikker om bæredygtig plastproduktion i naturfagsundervisningen? Se og lær om aktiviteterne fra det nye gratis undervisningsforløb fra LIFE Fonden.

LIFE Fonden

Kl. 15.00 lokale 11 - Leg til at løfte dine elevers akademiske præstationer

Leg til at løfte dine elevers akademiske præstationer

På dette oplæg fortæller Ph.D. Louise Tidmand om legens evne til at bevæge eleverne ind i zonen for nærmeste udvikling, og hvordan du bruger leg til at udvikle elevernes 21st. Century Skills. Gå hjem med konkrete eksempler på, hvordan du kan lege med indholdet i fagrækken.

Styrkeakademiet

Oplæg torsdag den 28. april

Kl. 9.30 lokale 1 - Byd eleverne op til dansk

Byd eleverne op til dansk

Sæt dansk i bevægelse med Alineas nye mellemtrinssystem Dynamo. Hør, hvordan Dynamo giver eleverne lyst til at engagere sig nysgerrigt i en meningsfuld og sanselig danskundervisning, hvor fakta og fiktion ligestilles. Mød forfatterne.

Alinea

Kl. 9.30 lokale 3 - 5 metoder til at få eleverne i læringszonen

5 metoder til at få eleverne i læringszonen

Hør om de 5 metoder til at få dine elever ind i læringszonen og få eksempler på, hvordan du bruger dem i dit klasseværelse for at skabe en klassekultur med trivsel og positive emotioner og elever klar til læring.

Styrkeakademiet

Kl. 9.30 lokale 4 - Spil & Læs - Letlæsning og spillekort

Spil & Læs - Letlæsning og spillekort

Dyrk spilleglæden og læselysten på én gang med Spil & Læs! Spiludvikler og redaktør Rikke Christensen fortæller om konceptet, hvor temaer fra udvalgte faktabøger er blevet til små, sjove kortspil. Spillene fungerer fremragende som supplement til læsning i indskolingen.

Straarup & Co

Kl. 9.30 lokale 5 - Hvordan vi kan gøre den almene undervisning mere ordblindevenlig

Hvordan vi kan gøre den almene undervisning mere ordblindevenlig

Der skal ikke nødvendigvis tages specielle hensyn i undervisningssituationen. Planlægningen af undervisning der tilgodeser den ordblinde elev, tilgodeser alle elever, og vi vil gerne tydeliggøre, hvilke præmisser der gør sig gældende. Oplægget afholdes i samarbejde med Kerteminde Kommune.

Wizkids

Kl. 9.30 lokale 11 - Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær.

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær.

Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 29.år, holder foredrag om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte.

Syn og indlæring

Kl. 10.30 lokale 1 - Undersøg matematik med Reflex

Undersøg matematik med Reflex

Anne-Christine Weber, Dorte V. Hansen og Marie Proschowsky giver dig en indflyvning i Alineas nye matematiksystem Reflex. I Reflex hersker den undersøgende matematik, hvor vejen til facit er mindst lige så vigtig som resultatet.

Alinea

Kl. 10.30 lokale 3 - Clios nye platform

Clios nye platform

Clio har lanceret en ny platform, hvor du bl.a. kan søge på tværs af fag og klassetrin. Kom og hør om de didaktiske og pædagogiske tanker, der ligger bag det nye læremiddel, og se konkrete eksempler fra platformens mange forløb
Oplæg v. Ann Birthe O. Nicolaisen

Clio

Kl. 10.30 lokale 4 - Lær at lære med Pernille Pind

Lær at lære med Pernille Pind

Lær at lære styrker elevernes bevidsthed om, hvordan de lærer, mens de lærer. De øver sig i at bruge strategier til forskellige typer opgaver ved at få og give respons. Pernille Pind fortæller om sit nye materiale til matematik 4.-6. kl. 

Dafolo

Kl. 10.30 lokale 5 - Grænseland - kulturmøde og læringsrum

Grænseland - kulturmøde og læringsrum

Hør om nyeste tendenser inden for flersprogethedsforskningen med eksempler fra en flersproglig praksis med tværsproglige tilgange. 
Oplæg v. Camilla Franziska Hansen, UC SYD og Tina Joost, Dansk Skoleforening f. Sydslesvig.

Grænseland - kulturmøde og læringsrum

Kl. 10.30 lokale 11 - Nyheder til PLC fra skolestart til udskoling

Nyheder til PLC fra skolestart til udskoling

Det kan være svært at følge med i alt det nye til dit PLC. Gyldendal Børn og Unge og Gyldendal Uddannelse præsenterer dig for alle nyhederne - helt fra skolestart til udskolingen; billedbøger, letlæsning, fagbøger, børne- og ungdomsbøger.

Gyldendal

Kl. 11.30 lokale 1 - Erhvervsfag og - uddannelser ind i undervisningen

Erhvervsfag og - uddannelser ind i undervisningen

Hør om Plug og Play-forløbene, der er en del af projektet EUD for alle, som sætter fokus på erhvervsuddannelse. Undervisningsforløb (6.-9. kl.) lavet af folkeskolelærere og faglærere på erhvervsuddannelserne.

EUD for alle

Kl. 11.30 lokale 3 - ADHD i børnehøjde

Der har aldrig siddet flere med ADHD i de danske skoler

Men hvordan taler man med indskolingselever om ADHD? Det giver vi et bud på i vores nye materiale, der tager udgangspunkt i tre bøger om “Allan og Svip”. Oplæg v. Tine Rudfeld & Emilie Stougård

Forlaget Æsop

Kl. 11.30 lokale 4 - Fri for mobberi

Fri for mobberi

Kom og hør mere om, hvordan I med Fri for Mobberi kan arbejde målrettet med at skabe trygge og inkluderende børnefællesskaber, forebygge mobning, og hvordan I kan sikre en god social trivsel.

Red Barnet

Kl. 11.30 lokale 5 - TV-udsendelser i kulturfagene

TV-udsendelser i kulturfagene

Vidste du, at CFU har en lang række tv-udsendelser med tilhørende konkrete undervisningsideer? Kom og se nogle af dem, og bliv klar til at bruge tv i din undervisning i kulturfag. Oplæg v. Lars Allan Haakonsen, Lasse Vinther og Kim Malmstrøm

CFU Danmark

Kl. 11.30 lokale 11 - Der er altid noget, man er god til i matematik…

Der er altid noget, man er god til i matematik

MATEMATIKVANSKELIGHEDER er et redskab til at kortlægge og støtte elever i matematikvanskeligheder. Nu med nyt undervisningsmateriale REGNEHULLER Hæfte 1-4, som retter sig til mellemtrinnet.

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 12.30 lokale 1 - Sammen om ordblindhed

Sammen om ordblindhed

Hvordan arbejder vi bedst sammen om at støtte ordblinde elever i folkeskolen, så de kan deltage aktivt i undervisningen? Hvordan bliver den ordblindevenlige undervisning en naturlig del af alle fag og aktiviteter? Hør også elevernes perspektiver.

Støttefunktion for ordblinde elever

Kl. 12.30 lokale 3 - Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring
børn med særlige behov?

Har du urolige børn i undervisningen og har de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.

Protac

Kl. 12.30 lokale 4 - LÆR & LÆS – sammen om læsetræning i indskolingen

LÆR & LÆS – sammen om læsetræning i indskolingen

Lær & Læs er en ny serie af opgavebøger til indskolingen. I bøgerne arbejdes med læsestrategier og -træning på en sjov og motiverende måde. Kom og hør om serien, og hvordan den kan anvendes som makkerlæsning i klassen og som 20 minutters læsning med en forælder hjemme.

Straarup & Co

Kl. 12.30 lokale 5 - Skab læselyst på mellemtrinnet

Skab læselyst på mellemtrinnet

Hør om, hvordan vi på eReolen Go arbejder med greb til læselyst, laver samskabelse med børn og om vores tilbud til brug på skoler, biblioteker og i fritidslæsningen. Det er også muligt at stille spørgsmål om eReolen Go's platforme mm.

eReolen Go

Kl. 12.30 lokale 11 - DanskSkud - et moderne dansksystem til mellemtrinnet

DanskSkud - et moderne dansksystem til mellemtrinnet

Oplev det spændende nye indhold, som du finder i DanskSkud, et dansksystem til 3.-6. klasse, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. DanskSkud kan både sætte rammen for årets danskundervisning og bruges som fleksibel ressource.

Gyldendal

 

Kl. 13.30 lokale 1 - De kreative valgfag

De kreative valgfag

Se alt det, vi tilbyder til de kreative valgfag; fx de unikke arbejds- og teoribøger til valgfaget i H/D, billedkunst og madkundskab. Du kan også få en snak med forfatterne bag materialerne og få tips til, hvordan du bedst muligt klæder eleverne på til prøven i dit fag.

Gyldendal

 

Kl. 13.30 lokale 3 - Skab skrivemotivation for dine ordblinde elever

Skab skrivemotivation for dine ordblinde elever

Mange ordblinde oplever, at de blokerer, når de skal formulere sig skriftligt. Få konkrete idéer fra læremidlet SKRIV, som støtter mellemtrinseleven med at skrive tekster, der har et bestemt formål.

Alinea

Kl. 13.30 lokale 4 - Mød Nikolaj

Mød Nikolaj

Nikolaj sidder i kørestol efter en alvorlig trafikulykke. Det fortæller han om i 8.-10. klasser, som en del af vores gratis tilbud Sikker Trafik LIVE. Kom og vær elev i 45 minutter og oplev en stærk personlig fortælling.

Rådet for Sikker Trafik

Kl. 13.30 lokale 5 - Matematikkens abstrakte begreber gennem konkrete erfaringer

Matematikkens abstrakte begreber gennem konkrete erfaringer

Få inspiration til, hvilke aktiviteter fra virkelighedens verden, der kan være udgangspunkt for begrebsudvikling hos eleverne. Målgruppe: Matematiklærere 4.-9. kl. Oplæg v. Mie Engelbert Jensen

GO Forlag

Kl. 13.30 lokale 11 - Adam O. om Gro

Adam O. om Gro

Hør Adam O. fortælle om en ung heltinde i en truet verden. Gro må rejse ud i det ukendte for at redde historierne fra at forsvinde.Oplægget er arrangeret af Gyldendal og indledes med en præsentation af nyheder ved Anne Lind Andersen.

Gyldendal

 

Kl. 14.30 lokale 1 - Kom på Mikrosafari med LIFE Fonden

Kom på Mikrosafari med LIFE Fonden

Inspiration til at arbejde med bæredygtighed i indskoling, hvor den nære natur bringes ind i klasserummet. I det gratis forløb Mikrosafari kobles teori om insekter og smådyr med praksis i form af indsamling, observation og forstørrelse.

LIFE Fonden

Kl. 14.30 lokale 3 - eTwinning – Involvér gymnasiet internationalt

eTwinning – Involvér gymnasiet internationalt

Lærerambassadør Kader Maikal fra Aarhus Gymnasium i Tilst fortæller og viser, hvordan eTwinning kan bruges af skoler og ungdomsuddannelser.

eTwinning

OBS. ÆNDRET PROGRAM

Kl. 14.30 lokale 4 - Guided Reading i grundskolen

Guided Reading i grundskolen

Nogle børn kan læse, når de starter i skole, mens andre har svært ved at lære bogstaverne. Guided Reading er differentieret læseundervisning på små homogene hold, hvor den enkelte elev oplever et trygt og lærende læsefællesskab, der styrker motivation og læselyst.

Straarup & Co

 

Kl. 14.30 lokale 5 - Skab i fællesskab et sundere lærings- og arbejdsmiljø gennem nudging. AFLYST

Kurset er aflyst.

Kontakt Zurface Group på stand 20 i stedet for

Kl. 14.30 lokale 11 - TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG DIGITAL LÆRING

TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG DIGITAL LÆRING
Bliv klogere på digital læring og teknologiforståelse. Hør mere om hvordan de digitale værktøjer og teknologier kan anvendes i det tværfaglige læringsrum.
Mød Lars Bo som er udviklingschef for STEAM-området hos Lekolar.

Lekolar