" /> Scenen

Scenen

Velkommen til Scenen i B1 – musik, forfatterbesøg, oplæg og debatter

Program onsdag

kl 09.00 - 09:30 My Lucia - lærerstuderende på musiklæreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon
kl 10.00 - 10.15 Christian Brund - Hvad interesserer eleverne i grundskolen sig for lige nu?

 

Forstå.dk har spurgt 1.000 elever om deres drømme og bekymringer for fremtiden og deres skolegang. Det har vi gjort for at blive klogere på, hvad eleverne vil have mere eller mindre af i undervisningen.

Forlaget Forstå

Christian Brund
kl 12.00 - 12.30 Debat - Hvordan sikrer vi gode læremidler til alle?

Hvordan sikrer vi gode læremidler til alle?
Du vil møde:
• Henrik Gejlager, direktør, Gyldendal Uddannelse
• Simon Skov Fougt, lektor i literacy research, ph.d., Nationalt Center for Skoleforskning v. DPU, Aarhus Universitet
• Regitze Flannov, forkvinde, Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening

Henrik Gejlager
Henrik er direktør for Gyldendal Uddannelse, som udover Gyldendal omfatter forlagene Systime, Munksgaard og Hans Reitzels Forlag.

Derudover er Henrik næstforperson i Danske Undervisningsforlag, der som brancheforening arbejder for at skabe gode rammevilkår for udgivelse af læremidler i Danmark.

Henrik Gejlager

Simon Skov Fougt
Simon er national forskningsleder på PIRLS (2019-), tidl. lærer (1998-2010), adjunkt/lektor på læreruddannelsen (2021-2011 og 2016-2019), forlagsredaktør (2011-2012), læremiddelforfatter (2001-).

Simon Skov Fougt

Regitze Flannov
Regitze beskæftiger sig med skolens indhold og lærernes mulighed for at levere god, varieret og motiverende undervisning, herunder det professionelle råderum samt adgang til gode undervisningsmidler.

Regitze Flannov
   

Moderator Ann-Birthe Overholt Nicolaisen
Ann-Birthe brænder for at samtænke pædagogik, didaktik og teknologi på tværs af praksis-, forsknings- og udviklingsfeltet. Er tidligere lærer, læsevejleder og læremiddelsudvikler, som er optaget af at udvikle måden, vi udvikler og anvender læremidler på – digitale såvel som analoge.

 

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen
kl 13.00 - 13.15 Hør forfatter Kim Fupz Aakeson læse højt fra den nye Vitello-bog

Hør forfatter Kim Fupz Aakeson læse højt fra den nye Vitello-bog, hvor drengen fra rækkehuset ved ringvejen ENDELIG bliver storebror! Vær også med til at fejre forfatteren, når Gyldendal hylder Fupz Aakesons 40 års-forfatterjubilæum i 2024

Kim Fupz Aakeson
kl 14.00 - 14.15 Sebastian Klein - En fortælling om Danmarkshistoriens største skurke og helte

Kom og hør Sebastian Klein læse op fra en ny fri- og letlæsningsserie, der handler om nogle af Danmarks største og meget betydningsfulde skurke og helte.

Forlaget Alinea

Sebastian Klein

Program torsdag

kl 10.00 - 10.15 Marianne Iben Hansen - Kom og oplev ’Hele herligheden’ for fuld musik

Hør, hvordan 120 rim om de 120 mest almindelige ord kan gøre det endnu sjovere at lære at læse og skrive – og hvordan du som lærer kan gå til opgaven.

forlaget Alinea

kl 12.00 - 12.15 Orlaprisvinderne Sophie Souid og Thomas Hjorthaab præsenterer Møgmis’ univers

Orlaprisvinderne Sophie Souid og Thomas Hjorthaab præsenterer Møgmis’ univers, læser op og involverer publikum, mens Thomas livetegner på scenen v. Gads Børnebøger

kl 13.00 - 13.30 Debat - Hvordan ser de gode læremidler ud i fremtiden?

Du vil møde:
• Rikke Bay, forlagsdirektør for Alinea og Akademisk Forlag
• Lone Nielsen, lærer, cand.pæd., lektor og ph.d.-stipendiat
• Laura Drachmann Poulsen, formand for Danske Skoleelever
• Tobias Heiberg, programchef for Playful Learning
Moderator: Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, leder af Vejledning og Formidling af Læremidler ved CFU Københavns Professionshøjskole

Rikke Bay

Rikke har gennem mere end 20 år arbejdet med udvikling af analoge og digitale læremidler til grundskolen. Hun er særligt optaget af, hvordan forskellige læremidler også i fremtiden skal bidrage til at skabe god, varieret og engagerende undervisning.t skabe god, varieret og engagerende undervisning.

Rikke Bay

Lone Nielsen

Lone har arbejdet med læremidler som både lærer, læremiddelforfatter, CFU-konsulent, læreruddanner og i forskningsprojekter i regi af læremiddel.dk. Aktuelt er hun netop startet på sit ph.d.-projekt: I sporene på et læremiddel – læremidlers tilblivelse, udvælgelse, brug samt rolle i uddannelsespolitikken. Lone er optaget af, hvordan læremidler bidrager, og hvilken rolle de spiller, i forholdet mellem fagforandringer på det diskursive niveau (forskning, fagdebatter, styredokumenter mv.) og forankringen i klasserummets praksis både i forhold til indhold og måder at gøre faget på.

Lone Nielsen

Laura Drachmann Poulsen

Laura afsluttede 9. klasse i sommeren 2023 og bruger nu fuld tid på at repræsentere alle danske grundskoleelever. Som formand for Danske Skoleelever er hun i dagens anledning alle elevers talerør, når der skal tales om, hvilke læremidler der er nyttige. For læremidlerne skal i høj grad afspejle den undervisning, som eleverne efterspørger.

Laura Drachmann Poulsen

Tobias Heiberg

Tobias står i spidsen for Danmarks største og landsdækkende pædagogiske udviklingsfællesskab for legende læring. På tværs af dagtilbud, skoler, professionshøjskoler og universiteter insisterer Playful Learning på legende lærerekspertise og gode børne- og ungeliv. I Playful Learning leger vi ikke bare, vi tager det legende dybt alvorligt. Leg er ikke kun for sjov, leg er en livsholdning og vores måde at lære på. Måske kan det legende vise nye måder at forstå læremidler på i fremtiden. Måske er det netop det legende, der kan udfordre læremidlernes potentielle konformitet og flytte tyngden tilbage til lærerens didaktiske ekspertise, kreativitet og vovemod.

 

Moderator Ann-Birthe Overholt Nicolaisen

Ann-Birthe brænder for at samtænke pædagogik, didaktik og teknologi på tværs af praksis-, forsknings- og udviklingsfeltet. Er tidligere lærer, læsevejleder og læremiddelsudvikler, som er optaget af at udvikle måden, vi udvikler og anvender læremidler på – digitale såvel som analoge.

kl 15.00 - 15.15 Sarah Engell - Hør en gysende oplæsning fra ’Brudstykker’

Forfatter Sarah Engell læser op fra sin novelle ’I Dare You’, som indgår i ’Brudstykker’, der er en novellesamling til unge om sårbarheder og trivsel.

Forlaget Carlsen