" /> Lederkonference

Lederkonference

Fra de store planer til hverdagens hvordan

Skoleledelse er komplekst. En ledelsesopgave i spændingsfeltet mellem strategisk ledelse, driftsledelse, faglig ledelse og personaleledelse. Ledelsen skal derfor være dygtige til at veksle mellem at tænde det lange lys og at gennemføre et væld af betydningsfulde små handlinger.

Vi er nysgerrige på, hvordan vi skaber en skole, hvor det er en del af kulturen løbende at justere og forbedre undervisningen og skolehverdagen.

På konferencen undersøger vi forskellige, nye konkrete veje til
at rammesætte og skabe forudsætninger, der gør det muligt at arbejde med skoleudvikling i praksis. 

Lonnie Sørensen CFU KP og Elsebeth Sørensen CFU Absalon guider jer igennem en inspirerende dag med tid til refleksion og fordybelse, ny inspiration og videndeling.

Lonnie Sørensen

Lonnie Sørensen

Elsebeth Sørensen

Elsebeth Sørensen

Om lederkonferencen

Lærfest afholder en spændende konferencedag om skoleledelse. Konferencen henvender sig til skoleledelse samt lærere, konsulenter og andre med interesse for skoleledelse. 

Praktisk om dagen

- Tid: Torsdag den 14. marts 2024, kl. 09.00 - 16.00

- Sted: Mødelokale 20

- Pris: 1000,- + moms inkl. frokost og kaffe

 

Når du har udfyldt formularen modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Du behøver ikke at printe din billet, men blot vise din bekræftelse på mobiltelefonen. Bekræftelsen indeholder en stregkode, som vi scanner for at registrere din ankomst.

Program
Kl. 08.30 - 09.00 Morgenkaffe
Kl. 9.00 - 09.05 - Velkomst
Kl. 09.05 - 10.00 - Mod, ydmyghed og generøsitet i ledelse

Oplæg v/ ledelsesforsker, underviser på diplom- og masteruddannelser Karsten Mellon i samarbejde med Gyldendal

Modet til at tage ledelse på sig, ydmygheden til at erkende sine grænser og anerkende alt det andre kan kombineret med generøsiteten til at dele, er vejen til bedre ledelse.

Hvorfor mon det? Fordi ledelsesopgaven er kompleks, og der er brug for alle ressourcer, kompetencer og kapaciteter i organisationen. Karsten præsenterer perspektiver fra sin forskning og nyeste ledelsesbøger, og han siger: ”Folk skulle bare vide hvor komplekst skoleledelse er, måske er lederen ikke engang selv klar over hvor god han eller hun er”

.  

Kl. 10.00 - 10.15 - Pause

Kaffe / te

Kl. 10.15 - 11.00 - Skoleudvikling - en praksisbaseret tilgang.

Oplæg ved v/ Områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut  Lise Tingleff Nielsen 

Aktuelt er der stærkt fokus på, hvordan vi skaber en mere praktisk og varieret undervisning. Fra et ledelsesperspektiv handler dette blandt andet om at prioritere arbejdet med ’det egentlige’, dvs. undervisningen og skoledagen. Eller sagt med andre ord: det handler om skoleudvikling.

Oplægget giver – med inspiration fra en praksisbaseret tilgang – konkrete eksempler på, hvordan man som ledelse kan understøtte skoleudvikling. Her med særligt fokus på at skabe en mere praktisk og varieret undervisning. I dagligdagen betyder det blandt andet, at man i høj grad må have fokus på at skabe forudsætninger.

Kl. 11.00 - 11.15 - Pause
Kl. 11.15 - 12.00 - Skoleledelse er en aldeles kompleks ledelsesopgave

Tobias Heiberg interviewer Claus Hjortdal formand for Skolelederforeningen.

Hvordan vi kan understøtte lederens kapacitet i spændingsfeltet mellem strategisk ledelse, driftsledelse, faglig ledelse og personaleledelse?

Claus Hjortdal

Kl. 12.00 - 13.20 - Frokost og tur i udstillingen

Der serveres frokost, og efterfølgende er der tid til at besøge Lærfests mange stande og events.

Kl. 13.20-14.15 - Didaktisk skoleledelse – husk din indre lærer

Oplæg ved Lea Lund, seniorforsker og Christel Aulkær Moll, lektor i skoleledelse

I oplægget præsenteres tænkningen bag bogen ’Didaktisk skoleledelse’, som understøtter didaktiske dialoger drevet af skolens pædagogiske ledelse og vejledere. Kernen i dialogen mellem lærere og ledelse er et fælles didaktisk sprog om udviklingen af undervisningen. Skoleledelsen leder gennem deltagelse og didaktisk bevidsthed, og derfor skal en skoleleder huske sin indre lærer, og bruge sin didaktiske grundfaglighed til undersøgelse af lærerens didaktiske ståsted og udviklingszone. Oplægget udfolder begrebet didaktisk skoleledelse og giver praktiske redskaber til den didaktiske samtale.

Kl. 14.25 - 14.45 - Pause
Kl. 14.45 - 15.45 - Skønlitteratur - en vej til bedre ledelse

Workshop v Michala Schnoor, erhvervspsykolog og Stine Askov, forfatter

Hvad kan ledere få ud af at læse skønlitteratur? Og hvad sker der, når ledere læser litteratur sammen? Det stiller vi skarpt på i selskab med forfatter Stine Askov og erhvervspsykolog Michala Schnoor, der arbejder med at udvikle ledelse og ledelsesgrupper med afsæt i romaner, noveller og lyrik. På workshoppen vil du møde litteraturen og få en smagsprøve på, hvordan skønlitteraturen kan skabe bevægelser i og mellem ledere.

Michala Schnoor

Kl. 15.45 - 16.00 - Efterspil - og farvel og tak for i dag