Parkering

Parkering

Hvordan foregår parkering i forbindelse med Lærfest

I P-kælderen og på pladsen foran hotellet Radisson Blu, er der et kamerasystem, som automatisk starter og stopper din parkering. På disse områder bliver din nummerplade aflæst ved indkørsel. Din parkering startes automatisk, og du skal ikke gøre yderligere ved ankomsten.

Hvis du blot parkerer i få timer er det billigste at betale pr. time via EasyPark app'en. Se skilte på parkeringspladsen.

Hvis du skal parkere i længere tid, f.eks. henholdsvis 1 eller 2 dage, vil det være muligt at købe en voucher udstedt af hotellet. Denne voucher kan du købe gennem Bigini sammen med dine øvrige bestillinger, så som forplejning, ekstra udstyr mv.

 

 

 

Hvis du køber denne voucher vil du i løbet af arrangementet personligt få den udleveret sammen med en kode af hotellets personale.

På tablets, som er i receptionsområdet (eller via QR-kode/mærkater hænger på væggen i lokalet), indtastes koden og bilens registreringsnummer. NB Det er vigtigt, at der bekræftes tre gange på tabletten, så man er helt ude på forsiden igen. Og det er en god ide at indtaste telefonnummer selvom dette står, at det er valgfrit. Kun ved at indtaste telefonnummer får du bekræftelse på din parkering.

Inden du forlader pladsen igen, skal du altså registrere nummerplade samt den kode, som er på voucheren.


Spørgsmål vedr. parkering skal ske til hotellets personale.

Priser:

1 døgns kort: 250 kr.
2 døgns kort: 500 kr.
3 døgns kort: 750 kr.