" /> Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer

Gode fælles regler og rammer

Nedenstående regler og retningslinjer er udarbejdet for at sikre gode fælles rammer for både udstillere og besøgende på Lærfest. De formelle krav skal overholdes, og retningslinjer for en fair og behagelig omgangsform skal respekteres.

Som udstiller har du altid det fulde ansvar for, at både messens regler og de krav, der måtte være gældende fra Bella Centers side, nøje overholdes. Ingen af de nævnte regler kan tilsidesættes uden forudgående aftale. For at udstille på Lærfest forudsættes accept af dette.

Som udstiller på Lærfest forventes således, at du:

 • bemander din stand i hele messens åbningstid, kl. 9-16 begge dage
 • holder dine materialer inden for dine købte kvadratmeter
 • bliver i området omkring din stand, også i forbindelse med evt. uddeling af brochurer
 • sørger for, at din stand i Bella Center er ryddet for materialer og affald senest torsdag den 14. marts 2024 kl. 22.00
 • selv sikrer de nødvendige forsikringer, herunder ansvars- og tyveriforsikring ift. medbragt stand- og udstillingsmateriale
 • overholder brandmyndighedernes anvisninger <Link kommer snarest>

 

Brandmyndighedernes anvisninger

Hent en pdf udgave vedr. Bella Center

 

Afbestilling

Bestilling af stand på Lærfest er bindende, men bliver du forhindret i al deltage, gælder følgende:

 • Ved afbestilling før den 18. januar 2024 opkræves 50% af beløbet af dine bestillinger (stand/oplæg)
 • Ved afbestilling efter den 18. januar 2024 opkræves 100% af den samlede pris for dine bestillinger (stand/oplæg/annoncer).
 • Ved afbestilling af annoncer opkræves 100% uanset tidspunkt for afbestilling
Force majeure

Ved uforudsete hændelser, som Lærfest ikke har indflydelse på, som eksempelvis strejke, lockout, blokade, brand, pandemier eller terror hæfter Lærfest ikke økonomisk for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af arrangementet over for den enkelte udstiller. Hvis uforudsete hændelser nødvendiggør en aflysning, kompenserer Lærfest således ikke for udgifter vedrørende standleje, standopbygning, annoncering m.v.

Privatlivspolitik: cookie- og persondatapolitik

I Lærfests privatlivspolitik kan du læse alle detaljer vedrørende:

 • Indsamling og brug af personoplysninger
 • samtykke om videregivelse af oplysninger (udstiller-app)
 • Cookies
 • Brug af billeder fra messedagene
 • Dataansvar
 • Klagemulighed

 

Hent og læs privatlivspolitikken 

 

Orientering om behandling af data for udstillere

Når du tilmelder dig som udstiller til Lærfest København'24, bliver du registreret i konferencesystemet Conference Manager med de oplysninger, du har angivet i din tilmelding.

Du giver med din tilmelding tilladelse til, at CFU Danmark som dataansvarlig må behandle disse oplysninger om dig. CFU Danmark behandler udelukkende de oplysninger, du har angivet i din tilmelding. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere din udstilling på Lærfest samt dine oplæg, herunder at kunne kommunikere med dig om messen og om praktiske forhold knyttet hertil, samt at kunne administrere betaling. Vi informerer dig om, at du er ansvarlig for, at du overholder regler om ophavsret i dit udstilleroplæg. Hvis du ønsker at optage dit oplæg med det formål at give Lærfest tilladelse til at offentliggøre det på vores hjemmeside efter afviklingen af dit fysiske oplæg på Lærfest, er du endvidere ansvarlig for, at du overholder privatlivspolitikken på vores hjemmeside.

Vi informerer dig desuden om, at du er ansvarlig for at overholde ophavsret og vores privatlivspolitik, hvis du benytter dig af muligheden for at få lagt en videoteaser på vores hjemmeside Endvidere informerer vi dig om, at CFU Danmark bruger dine oplysninger i anonymiseret form til evaluering og statistik, med henblik på at vi kan forbedre vores afvikling af eventuelle fremtidige afholdelser af Lærfest. Endelig informerer vi dig om, at CFU Danmark sender dig information pr. mail om fremtidige afholdelser af Lærfest.

CFU Danmark videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte CFU Danmark på cfu@kp.dk dataret. Her kan du også henvende dig, hvis du har spørgsmål til beskyttelse af dine personoplysninger hos CFU Danmark.