Opsætning af stand

Opsætning af stand

Opstilling
Der er adgang til standområderne fra tirsdag kl. 16.00, hvor alle stande er klargjorte af Bigini.

Alle stande har som standard:

  • Hvide vægge
  • Hylder
  • Spotlys
  • Trådløs internetforbindelse 
  • 230 V

Hvis I ønsker ekstra udstyr kan det bestilles direkte hos udstillingsfirmaet BIGINI.
Hvis I ønsker kablet internet kan det ligeledes tilkøbes hos BIGINI

Connie Jung
T: 28 40 05 27
E: Connie@bigini.dk

 

Følgende krav fra brandmyndighederne skal efterfølges
Kongressal, Scandia Salen, Balkon og Arkade:

  • Opbyggede stande og udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer.
  • Stoffer og lignede (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse.
  • Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.
  • Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas

Generelt for alle standområder:
Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder – at medbringe alle godkendelser. Det må forventes, at myndighederne ikke vil godkende opstilling af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.