" /> Opsætning af stand

Opsætning af stand

Opstilling
Der er adgang til standområderne fra tirsdag kl. 16.00, hvor alle stande er klargjorte af Bigini.

 

Alle stande har som standard:

 • Hvide vægge
 • Hylder
 • Spotlys
 • Trådløs internetforbindelse 
 • 230 V

Hvis I ønsker ekstra udstyr kan det bestilles direkte hos udstillingsfirmaet BIGINI.

Hvis I ønsker kablet internet kan det ligeledes tilkøbes hos BIGINI

Connie Jung
T: 28 40 05 27
E: Connie@bigini.dk

 

Følgende krav fra brandmyndighederne skal efterfølges

Kongressal, Balkon og Arkade:

 • Opbyggede stande og udstillinger udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer.
 • Stoffer og lignede (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse.
 • Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.
 • Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas

 

Musikhuset:

 • Opbyggede stande og udstillinger udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer.
 • Stoffer og lignede (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse.
 • Roll-ups (sikre, at de ikke kan vælte)
 • Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.
 • Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas

 

Generelt for alle standområder:

Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder – at medbringe alle godkendelser. Det må forventes, at myndighederne ikke vil godkende opstilling af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.