" /> CFU oplæg 2024

CFU-oplæg 2024

Onsdag

onsdag den 13. marts

Lokale 5

09.15-10.00

Brug kunstig intelligens, når du forbereder dig

Du kan brainstorme sammen med en chatbot, og det er faktisk sjovt. Se, hvordan AI kan fungere som en kreativ sparringspartner, der giver dig ideer til en mere varieret undervisning.

Karen Mikkelsen, Karin Dyrendom, CFU

Karin DyrendomKaren Mikkelsen

Karin Dyrendom, Karen Mikkelsen (KP)

onsdag den 13. marts

Lokale 5

11.15 - 12.00

Et skabende og praktisk danskfag

Hvordan kan du fx bruge spil, lydfortællinger og film fra mitCFU som generator i dansk? Multimodale modeltekster gør det sjovt, når dine elever selv skal skrive, tegne, optage og dele tekster.

Trine Ferdinand, Dorte Haraldsted (KP)

Onsdag den 13. marts

Lokale 16

12.15 - 13.00

Arbejd aktivt med matematisk tænkning

Hvordan rammesætter du matematisk tænkning med Building thinking classroom? Hør om podcastforløb, hvor eleverne har en aktiv rolle, når de laver interview om matematik på jobbet og i hjemmet.

Jonas Juul Hansen, CFU 

onsdag den 13. marts

Lokale 5

14.15-15.00

Når alles ansvar - bliver ingens ansvar!

Er du optaget af at give børn og unge mulighed for at få viden om og forholde sig til sundhed, seksualitet og familieliv i skolen? Kom og hør om SSFkompasset – en ny digital portal til SSF.

v/Mette Bech, pæd. konsulent, CFU Absalon

 

Mette Bech

Mette Bech (Absalon)

onsdag den 13. marts

Lokale 16

13.15-14.00

Algoritmisk kunst: Et tværfagligt samarbejde mellem billedkunst, matematik og teknologiforståelse

Algoritmisk kunst er et 2-årigt udviklingsprojekt, hvor der afsøges nye veje til tværfagligt samarbejde mellem de tre fag. Skolerne arbejder sammen med AU, AAU og PH Absalon kompetenceorienteret med det fælles genstandsfelt, således at fagene befrugter hinanden, samtidig med at der åbnes op for fagfornyende perspektiver. Der udvikles løbende åbne ressourcer på baggrund af afprøvninger. Kom og hør om de første erfaringer og om, hvordan du kan bruge projektet i din praksis.

 

www.algoritmisk-kunst.dk

 

Eva PetropouleasEva Petropouleas (Absalon)

Algoritmisk Kunst

 

 

 

 

 

Torsdag

torsdag den 14. marts

Lokale 18

09.15-10.00

Digital myndiggørelse på skemaet
I dette oplæg præsenteres arbejdet med at udvikle nye didaktiske tilgange til digital myndiggørelse i regi af Videnscenter for Digital Teknologiforståelse.

Bjarke Lindsø Andersen (Absalon)

Torsdag den 14. marts

Lokale 18

12.15 - 13.00

Læs med ørerne - om lydbøger i mitCFU

I mitCFU har skolerne gratis adgang til en spændende base af lydfortællinger og lydbøger. Hør, hvordan du som dansklærer kan sætte forløb i scene, hvor der er fokus på stærke læseoplevelser og gode strategier, der griber ’lytteraturen’.  

Mette Bechmann Westergaard (Absalon)

torsdag den 14. marts

Lokale 18

13.15-14.00

Legende naturfag

Lad os slippe eleverne fri, så de kan lege sig til vigtige naturvidenskabelige erkendelser. Oplægget giver eksempler på didaktiske setup, der skaber undring og lyst til at stille spørgsmål til verden omkring sig.

V Mikael Scheby og Anette V. Nielsen, CFU

 

Anette VestergaardMikael SchebyAnette Vestergaard Nielsen (KP) og Mikael Scheby (Absalon)

torsdag den 14. marts

Lokale 18

14.15-15.00

Sprogteknologi i sprogfagene?

AI-teknologi har gjort sit indtog i sprogfagene. Hvordan starter du en dialog om teknologier i din undervisning, og hvordan kan udvalgte værktøjer aktivt styrke elevernes lyst og arbejde med sprog?

Christina Hellensberg, Daniele Eycenne CFU

Christina HellensbergDaniele EycenneChristina Hellensberg, Daniele Eycenne, (KP)