" /> Ordblindesporet

Ordblindesporet

Ordblindesporet Lærfest’24

Konferencen byder på et spændende program med den nyeste forskning om den ordblinde hjerne, personlig beretning og vigtige input til organisering og tilrettelæggelse af undervisning, der skaber deltagelsesmuligheder for elever med ordblindhed.

Efter konferencen fører sporet ned i udstillingen, hvor I bliver guidet til udstillere, der inspirerer med spændende nye materialer til den gode ordblindeundervisning.

Maria Ulrik Pedersen CFU Absalon og Wizkids guider jer igennem en inspirerende dag med tid til refleksion og fordybelse, ny inspiration og videndeling.

Maria Ulrik Pedersen

Maria Ulrik Pedersen
CFU Absalon

Wizkids

 

Om Ordblindesporet

Lærfest afholder i samarbejde med Wizkids en spændende konferencedag om ordblindhed og læsevanskeligheder. Konferencen henvender sig til læsevejledere, lærere, konsulenter og ledere og andre med interesse for ordblindvenlig undervisning. 

Praktisk om dagen

- Tid: onsdag den 13. marts 2024, kl. 08.30 -14.15, og herefter udstilling til klokken 16.00.

- Sted: Mødelokale 20

- Pris: 1000,- + moms inkl. frokost og kaffe

Når du har udfyldt formularen modtager du en mail med bekræftelse på din tilmelding. Du behøver ikke at printe din billet, men blot vise din bekræftelse på mobiltelefonen. Bekræftelsen indeholder en stregkode, som vi scanner for at registrere din ankomst.

Program
kl. 08.30 - 8:45 Morgenkaffe
Kl. 8.45 - 09.10 - Velkomst v. CFU og Wizkids og morgensang

Velkomst v. CFU og Wizkids og morgensang v. Bjarne List Nissen

Kl. 09.15 - 10.00 - At finde vej i livet med ordblindhed

At finde vej i livet med ordblindhed v. Randi Hedelund Jeppesen

Gennem sin vedkommende og personlige beretning vil Randi stille skarpt på, hvordan det kan være at leve med ordblindhed og ikke kunne holde fri fra det – og hvordan det er hver dag at være afhængig af at anvende læse- og skriveteknologi til al læsning og skrivning.

Oplægget giver inspiration til arbejdet med mennesker med ordblindhed og gør os klogere på, hvorfor det ikke er nok at sige: ”Elever med ordblindhed kan jo BARE bruge tale-til-tekst eller oplæsning.”

Randi Hedelund Jeppesen

Kl. 10.00 - 10.15 - Pause

Kaffe / te

Kl. 10.15-11.15: Understøttelse af elever med ordblindhed i klasserummet

Understøttelse af elever med ordblindhed i klasserummet - hvordan sikrer vi, at elever med ordblindhed kan deltage i undervisningen i klassen? v. Gitte Møldrup Frederiksen og Kristina Junker Stengaard

Gitte og Kristina snakker om forskellige perspektiver og dilemmaer i konsulentens arbejde med at understøtte elevers læring og deltagelsesmulighed i klassen. De kommer bl.a. ind på, hvordan konsulentens rolle kan se ud i klasserummet, når undervisningen er i gang, og hvilke benspænd man kan opleve i den sammenhæng. Samtalen kommer også til at dreje sig om samarbejdet mellem lærere og konsulenten ved vejledningsbordet – hvad er virksomt, og hvad gør vi, hvis det er svært?

I samtalen vil de spore sig ind på pointer i forhold til kompetenceudvikling i personalerummet.

Gitte og Kristinas samtale tager udgangspunkt i praksis og overvejelser omkring denne i Silkeborg Kommune og Esbjerg Kommune.

GitteKristina

Kl. 11.15 - 12.15 - Frokost

Der serveres frokost, og efterfølgende er der tid til at besøge Lærfests mange stande og events.

Kl. 12.15-12.55: Ordblindhed og andre sprog- og læsevanskeligheder

Ordblindhed og andre sprog- og læsevanskeligheder v. Trine Nobelius

Vigtige opmærksomheder fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kl. 13.00-14.00: Børn med alle slags hjerner og sprog

Børn med alle slags hjerner og sprog v. Ann E. Knudsen

Ordblindhed er ikke en sygdom; det er en anderledes måde at bruge hjernen på.

I dette oplæg vil du få svar på, hvad den nyeste hjerneforskning bidrager med i forståelsen af sprogvanskeligheder og muligheder for at hjælpe eleverne bedst muligt.

Er det at have to sprog fx en hjælp eller en hæmsko?

Bliver ordblinde kognitivt udmattede, fordi arbejdshukommelsen er på overarbejde?

Hvad kan vi gøre for at modvirke lav selvværdsfølelse, inden det bliver til en ‘ond cirkel’?

Anne E. Knudsen

Kl. 14.00-14.10: Fælles afslutning

Fælles afslutning, inden I følger ordblindesporet ned i udstillingen på egen hånd