" /> Aflevering og afhentning

Aflevering og afhentning af varer

Aflevering/afhentning af varer i Aarhus Congress Center

Hvis I sender standmaterialer forud for messedagene

Send jeres gods til adressen:

Radisson BLU Scandinavia Hotel, Aarhus
Skovgaardsgade
8000 Århus C.
Att.: Vareindlevering
Vedr. Lærfest Aarhus den 19. og 20. april 2023
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

NB: Forsendelser kan tidligst modtages torsdag den 13. april 2023.

Hvis udstiller/opstillingsfirma/fragtmand afleverer/henter
Aflevering/afhentning af materialer kan ske mellem tirsdag den 18. april og torsdag den 20. april på adresen:
Eckersbergsgade 13
8000 Århus C (ved Bowlinghallen)

NB: Ankommer jeres gods inden tirsdag den 18. april, skal det afleveres ved Radisson Blu Scandinavia Hotel (se adresse ovenfor). Hotellet fragter det i givet fald ned til billetøen i Kongressalen i ACC om tirsdagen, hvor I selv skal hente det.
Det er dog bedst, hvis al fragt først kommer tirsdag.

  • Som udstiller skal du selv sørge for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer ogfirmanavn samt tydelig leveringsadresse.
  • Alle varer skal være afhentet senest fredag den 21. april 2023 kl. 16.00.
  • Varer, der ikke er fjernet, fjernes af Radisson BLU Scandinavia Hotel. Prisen er i givet fald kr. 3.000,-  ekskl. moms pr. stand, som faktureres udstilleren.

Aflevering/afhentning af varer i Musikhuset

Hvis I sender standmaterialer forud for messedagene

Send jeres gods til adresen:

Musikhuset, Aarhus - Foyer
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus C
Mærk.: VIA, Lærfest den 19. og 20. april 2023
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

NB. Forsendelser kan tidligst modtages fredag den 14. april 2023. Hvis det er store ting, kan det tidligst modtages fra den 17. april.

Hvis udstiller/opstillingsfirma/fragtmand afleverer/henter

Aflevering af materialer kan tidligst ske tirsdag den 18. april kl. 7.00.

  • Firmanavn og standens nummer skal stå på fragtpapirerne – samt at godset skal leveres på jeres stand.
  • Musikhuset har ikke mulighed for at hjælpe med på- eller aflæsning, bære ind eller lignende.
  • Godset skal være forudbetalt ved levering. Musikhuset kvitterer for modtagelsen, men hæfter ikke for leverancen.

 

Afhentning af materialer skal ske senest torsdag den 20. april kl. 18.00.

  • Afhentningen skal ske via samme adresse.
  • Afhentes det ikke inden, faktureres udstilleren et gebyr på kr. 3.000,- ekskl. moms pr. dags opbevaring.