" /> Lederkonference

Lederkonference

Skoleudvikling - fra hvorhen til hvordan

På årets lederkonference zoomer vi ind på skoleudvikling i praksis, når vi spørger en række af skolens centrale interessenter om, hvordan vi kan handle, når vi gerne vil udvikle skolen.

Efter mange år med højrøstede diskussioner mellem skolens parter er vi nu i en periode med rum og vilje til konstruktiv dialog. Men hvordan kommer vi fra visioner om skolens hvorhen til dagligdagens konkrete hvordan? Hvordan faciliterer vi udviklingsprocesserne i praksis, og hvordan sikrer vi, at nye tiltag kan løse dagligdagens mange udfordringer?
Det kan du komme nærmere på, når Lærfest’23 byder skoleledere og andre med interesse for skoleledelse på en interessant konferencedag som en del af årets fagmesse. 

Om lederkonferencen

Det er anden gang, at VIA CFU afholder en konferencedag om skoleledelse i forbindelse med Lærfest. Konferencen henvender sig til skoleledelser og deres chefer samt lærere, konsulenter og andre med interesse for skoleledelse.

Praktisk om dagen

- Tid: Onsdag den 19. april 2023, kl. 9-16

- Sted: Lille Sal i Musikhuset, Aarhus

- Pris: 1000,- + moms inkl. frokost og kaffe

 

Program
Kl. 9.00 - 09.05 - Velkomst
Kl. 09.05 - 10.00 - Når flokdyret fejler

Oplæg ved psykolog og forfatter Henrik Tingleff i samarbejde med Gyldendal.

Oplægget sætter fokus på hvordan sociale fællesskaber fungerer. Hvad ved vi om det og hvordan skal vi anvende den viden, når skolens sociale fællesskaber er i udvikling?

Henrik har bla skrevet bogen ’Når flokdyret fejler  -hvorfor vi kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger’.

Kl. 10.00 - 10.15 - Pause

Kaffe / te

Kl. 10.15 - 11.00 - Sammen om skolen

Oplæg ved formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal

Claus deltager i ’Sammen om skolen’. Her sidder de allervigtigste interessenter omkring skolen dvs. ministeren, KL, DLF, Skole og forældre, BUPL samt Børne og kulturchefforeningen.
Claus vil fortælle, hvad de taler om i ’Sammen om skolen’ og hvad det kan betyde for skolens handlerum. Konferencens andet oplæg tager altså det store perspektiv og ser på hvad, de overordnede samtaler betyder for skolens udvikling. Hvilken retning går vi? Hvad kan lederen nu, som hun ikke kunne før?

Kl. 11.05 - 12.00 - Lokal skoleudvikling

Oplæg ved rådgiver i offentlig ledelse Klaus Majgaard

Vi går nu tæt på skolen. Vi hører i oplægget et bud på hvordan udviklingen kan foregå. Hvilke processer er gode?, hvad siger erfaringerne?

Klaus fortæller om de virksomme mekanismer, han og Line Arnmark har identificeret sammen med fire kommuner og som understøtter den lokale skoleudvikling. 1: Fælles værdier og tankesæt. 2: Partnerskaber. 3: Beslutningsarkitektur 4. Samtalerum og mødefora 5. Følge problemer til dørs. 6:  Synliggøre samarbejdet. Undersøgelsen har været forankret i et samarbejde mellem skolens parter.

Kl. 12.00 - 13.30 - Frokost og messeudstilling

Der serveres frokost i musikhusets café, og efterfølgende er der tid til at besøge messens mange stande og events.

Kl. 13.30-14.45 - Skoleudvikling mellem handling og visioner

Paneldebat ved journalist og forfatter Niels Krause-Kjær

Vi har inviteret centrale interessenter for at drøfte skolens udvikling i et spænd mellem realistiske handlingsmuligheder og visioner. Paneldeltagerne repræsenterer vigtige interessenter i og omkring skolen. Niels sørger for at vi kommer til at høre de forskellige perspektiver og for, at handlingsanbefalingerne står skarpt.

 

 

Deltagere

 

Perspektiv

 

Claus Hjortdal
Formand for Skolelederne

 

Skolelederen og det overordnede nationale perspektiv på skoleledelse

 


Dorthe West

Borgmester i Herning og medlem af KL’s udvalg for Børn og Undervisning

 

Politiker- og arbejdsgiverperspektiv set fra kommunen og KL

 


Gordon Ørskov Madsen
Formand for Danmarks Lærerforening

 

Læreren og det overordnede nationale perspektiv på lærergerningen

 

Marie Holt Hermansen
Forperson for Danske Skoleelever

 

Eleven og skoleudviklingens betydning for eleven

 


Inge Kristensen

Pædagogisk leder

 

 

Personaleledelsen og lærerværelset

 

 

Kl. 14.45 - 15.00 - Pause
Kl. 15.00 - 16.00 - Nye idealer for uddannelse og dannelse

Oplæg ved tv-værtskribent og foredragsholder Clement Kjersgaard

Vi løfter blikket og ser fremad på idealer for uddannelse og dannelse. Clements oplæg vil kredse omkring nye idealer for uddannelse og dannelse og vil dermed levere en visionær afslutning på en dag under overskriften "Hvordan udvikler vi skolen?"